ösztöndíjasprogram

Ösztöndíjas programnak nevezzük – a közszolgálat vonatkozásában – az utánpótlásképzéssel és a tehetséggondozás szándékával indított, magasan képzett, friss szemlélettel rendelkező fiatal pályakezdők megnyerésére irányuló, mentoring alapú programokat. Ezeket az ösztöndíjas programokat jellemzően az adott országok kormányai indítják el és biztosítják azok sikeres megrendezését. Az ösztöndíjas programok közös jellemzője, hogy jogilag szabályozott, programszabályzattal rendelkező, kiválasztáson, majd ösztöndíjas szerződés megkötésén alapuló, pénzügyi juttatással ösztönzött, mentorok által támogatott, elméleti képzésből és gyakorlati munkavégzésből álló, értékeléssel záródó, több hónapig tartó, koordinált, valamint minőségbiztosított folyamatról van szó. A hazai vonatkozásban az alábbi három programot bonyolítják le éves rendszerességgel: Magyar Közigazgatási Ösztöndíjprogram, Területi Közigazgatási Ösztöndíjprogram, Fogyatékos Felsőoktatási Hallgatók Közigazgatási ösztöndíjprogramja.

Forrás:

Szakács Gábor: Koncepció a magyar közszolgálat mentori rendszerének kialakításához. Készült az „Új közszolgálati életpálya” című ÁROP-2.2.17 számú projekt keretében. Belügyminisztérium, 2015. november 12. (16-29. o.)

Relációk