munkakör-specifikáció

A munkakör-specifikáció azt foglalja össze, illetve azt mutatja meg, hogy a kérdéses munkakör betöltéséhez vagy feladat ellátásához a munkáltatók milyen ismeretek, tapasztalatok, készségek és képességek meglétét várják el, illetve milyen kompetenciákat és milyen szinten kérik azt számon a munkakört betöltőktől. A munkakör-specifikációnak a munkaköri leírásból kell következnie és általában tartalmaznia kell az adott munkakör betöltéséhez elvárt speciális végzettségre, képesítésre, engedélyre, jogi előírásra, gyakorlati tapasztalatra vonatkozó elvárásokat is. A munkakör-specifikáció – mint a munkakörelemzés egyik legfontosabb eredményterméke – nélkülözhetetlen információkkal szolgál a toborzás, a kiválasztás, a munkaerő-és a munkakörtervezés, az életpályatervezés, a képzés, a fejlesztés, a teljesítményértékelés és az ösztönzésmenedzsment sikeres működtetéséhez. A munkakör-specifikációt munkakörprofilnak és személyspecifikációnak is szokták hívni.

Forrás:

Bakacsi Gyula -Bokor Attila - Császár Csaba - Gelei András - Kováts Klaudia - Takács Sándor: Stratégiai emberi erőforrás menedzsment. KJK KERSZÖV Jogi és Üzleti Kiadó Kft. Budapest, 2000 (103-104. o.)

Relációk