tudástranszfer

A tudástranszfer az adott szervezeten belül meglévő, valamint a folyamatosan keletkező, illetve tudatosan létrehozott új tudás eljuttatása azokhoz a szervezeti tagokhoz, akik nem rendelkeznek a szükséges tudással, vagy akik nem vettek részt annak előállításában. A tudástranszfernek van közvetlen és közvetett formája. A közvetlen formák közé tartoznak a továbbképzések, a minőségkörök és a partneri kapcsolatok. A közvetett tudástranszfer szinterei a munkakör, azok cseréje, a munkakörök újratervezés, átszervezése és a szocializáció. A tudástranszfer mikéntjét a tudástárolás megoldásának módja és az időtényező befolyásolja. A szervezeti kultúrában eltárolt tudás alapjainak a személyi állomány fejében való rögzítése hosszadalmas és többtényezős folyamat, ahhoz képest, amikor a tudást írott dokumentumok, tananyagok révén kísérlik meg terjeszteni. Az új tudás folyamatos bővítése és a tudástranszfer segítségével a szervezet tagjaihoz történő közvetítése a szervezet versenyképességét alapvetően meghatározó kérdés.

Forrás:

Kiss József-Molnár Bálint-Kő Andrea- Vas Réka: Az információs társadalom tudástranszfer innovatív módjai. MTA Információtechnikai Alapítvány. 2003. (5-21- o.)

Relációk