kompetencia-modellek

Az ismert kompetencia-modellek – eltérő tartalommal, illetve módon – a szervezetet, a munkakört (a betöltött pozíciót) és a munkavállalót összekötő olyan sajátos keretrendszerek, amelyek elősegítik, hogy az egyes munkakörökhöz köthető kompetenciaelvárásokat összevethessék az érintett munkavállalók személyes kompetenciakészletével. A kompetencia-modell segít beazonosítani a kompetenciadeficit mértékét és területét, ezáltal olyan dinamikus eszközt kínál a felhasználók számára, amellyel az optimális összetételű személyi állományt folyamatosan biztosíthatják a szervezetek számára. Az egyik legismertebb kompetencia-modell a versenyelőny kialakításához szükséges speciális kompetenciákból, az információfeldolgozást támogató kognitív kompetenciákból, a munkavégzéshez szükséges általános vagy szociális kompetenciákból, a munkavégzés minőségét, a kivitelezést meghatározó személyes, perszonális kompetenciákból és a kiemelkedő teljesítményhez vezető funkcionális kompetenciákból tevődik össze.

Forrás:

Henczi Lajos-Zöllei Katalin: Kompetenciamenedzsment. Perfekt gazdasági Tanácsadó, Oktató és Kiadó Zmrt., 2007. (81-86. o.), Szabó Szilvia: Kompetenciaalapú emberi erőforrás gazdálkodás. Nemzeti Közszolgálati Egyetem, 2014. (22-24. o.) http://vtki.uni-nke.hu/uploads/media_items/kompetencia-alapu-emberi-eroforras-gazdalkodas.original.pdf (Letöltve: 2017.05.20.)

Relációk