bekerülés a közszolgálatba

Az emberierőforrás-áramlás és -fejlesztés humán folyamatának egyik részfolyamatáról van szó, amikor a közszolgálatba történő bekerülés kérdését vizsgáljuk. Ez a részfolyamat általában a toborzásból, a pályáztatásból, a kiválasztásból, az ösztöndíjas, a próbaidős és a gyakornoki programok teljesítéséből, a felvételből (kinevezésből, megbízásból, állományba vételből), a beillesztésből és a visszavételből tevődhet össze. Mivel a közszolgálaton belül különböző állományviszonyban foglalkoztatott munkavállalók tevékenykednek és alkalmazásukra nézve eltérő szabályok érvényesek, ezért az ágazatba történő bekerülésük is más-más formában valósul meg. Vannak olyan területek, illetve állományviszonyok, ahová szigorú és komplex követelmények teljesítésén keresztül, lényegében „zárt, egycsatornás” pályán juthatnak be a jelentkezők (pl. rendészet, honvédelem) és olyanok is, ahová „nyitott, többcsatornás” lehetőségek felhasználásával, kevésbé rigorózus előírások teljesítése után léphetnek be.

Forrás:

Szakács Gábor: Az emberierőforrás-áramlás és fejlesztés humán folyamatának kapcsolódása az integrált rendszermodell egyéb elemeihez. In.: Dr. Szabó Szilvia - Dr. Szakács Gábor (szerk.): Közszolgálati stratégiai emberierőforrás-menedzsment. NKE Szolgáltató Nonprofit Kft. Budapest, 2016 (119-121. o.)

Relációk