munkakörtervezés

A munkakörtervezésnek azt a folyamatot nevezzük, amikor egy munkakör funkcióit, feladatait és felelősségi körét az adott szervezet által biztosított keretek között – a munkakört majdan betöltő személyétől függetlenül – határozzák meg. Az egyes munkakörök meghatározása teszi lehetővé, hogy a munkakörök olyan struktúráját alakítsák ki, amely egyidejűleg képes kiszolgálni a szervezeti célok és az optimálisnak tartott teljesítmény elérését, valamint a munkatársak igényeinek kiszolgálását és elégedettségük, motivációjuk biztosítását is. A munkakörök megtervezésénél általában a következő szempontokat mérlegelik: mit kell elvégezni, hol kell dolgozni (munkahely), milyen időkeretek között kell a feladatokat ellátni (munkaidő), miért van szükség az adott munkakörre, hogyan kell teljesíteni az elvártakat (módszer) és ki töltheti be az adott munkakört (szellemi, fizikai követelmények, képesítési, alkalmassági előírások).

Forrás:

Norbert F. Elbert – Poór József: Munkakörelemzés és- tervezés. In.: Norbert F. Elbert-Karoliny Mártonné-Farkas Ferenc-Poór József: Személyzeti/emberi erőforrás menedzsment kézikönyv. KJK KERSZÖV Jogi és Üzleti Kiadó Kft., Budapest, 2001. (141. o.), valamint Gyökér Irén-Finna Henrietta-Krajcsák Zoltán: Emberi erőforrás menedzsment. BMGE. Budapest, 2010. (83. o.)

Relációk