emberierőforrás-áramlás- és fejlesztés humán folyamata

A közszolgálati szervezet stratégiájának és humán stratégiájának megfelelően kialakított, az alkalmazott munkavégzési rendszer szerint működtetett legösszetettebb, legtöbb humán funkciót magába foglaló humán folyamat. Ez a humán folyamat öt részfolyamatból építkezik és az alábbi kérdésekre keresi a megfelelő megoldásokat. Milyen keretfeltételek (humán/személyzeti politika, létszámtervezés, munkaerőgazdálkodás, jogszabályi környezet) kialakítására van szükség a tárgyalt humán folyamat sikeres működtetéséhez? Miként kerülhetnek be a közszolgálatba a személyi állomány majdani tagjai? Milyen megoldások segítik beilleszkedésüket az adott szervezetbe, milyen karrierutak segítségével juthatnak előre életpályájukon, hogyan válthatnak a közszolgálaton belül munkakört, beosztást, munkahelyet? Milyen felkészítések és fejlesztések szolgálják leginkább tudásgyarapodásukat, karrierépítésüket, teljesítményük fokozását? Miként hagyhatják el a közszolgálatot?

Forrás:

Szakács Gábor: A közszolgálat működését segítő stratégiai alapú, integrált emberierőforrás-gazdálkodás rendszermodellje. In.: Dr. Szabó Szilvia - Dr. Szakács Gábor: Közszolgálati HR-menedzsment. NKE Szolgáltató Nonprofit Kft. Budapest, 2015 (55-56. o.)

Relációk