önértékelés

Általános értelemben vett önértékelés alatt az önmagunkról, képességeinkről, tevékenységünkről, magatartásunkról kialakított kritikai megítélést, képet, véleményt értjük. Amennyiben az önértékelés folyamatos önmegfigyelésen és önellenőrzésen alapul, akkor az egészséges személyiségre jellemző önismeret és önbizalom kialakulását, az önirányítás képességének fejlődését segítheti elő. Az önértékelésnek az emberierőforrás-gazdálkodás számos humán funkciója megoldásában meghatározó jelentősége van. Ezek közé tartozik pl. a kiválasztás, a legkülönfélébb fejlesztések, az utánpótlás- és karriertervezés, a tehetséggondozás. Az önértékelés kiemelt szerepet tölthet be az egyéni teljesítményértékelés során. Az elvárható hatékonysággal és eredményességgel működtetett teljesítményértékelés szerves alkotó eleme az értékelt saját feladatellátásáról, munkahelyi magatartásáról, hozzáállásáról, kompetencia megfeleléséről stb., tehát összteljesítményéről kialakított véleményének önértékeléssel történő közreadása az értékelő vezető, illetve a szervezet számára.

Forrás:

Báthory Zoltán-Falus Iván: Pedagógiai Lexikon III. Keraban, Budapest, 1997 (102. o.), Szakács Gábor: Közszolgálati teljesítménymenedzsment. A teljesítménymenedzsment humán folyamata. Nemzeti Közszolgálati Egyetem. 2014, (35-36. o.) http://vtki.uni-nke.hu/uploads/media_items/kozszolgalati-teljesitmenymenedzsment.original.pdf (Letöltve: 2017.05.20.)

Relációk