e-learning (HR)

A hagyományos és a távoktatási, valamint az internet nyújtotta új lehetőségek együttes alkalmazását jelentő új és hatékony tanulási eljárás. Az e-learning olyan képzési forma, amely a tanítási-tanulási folyamatot hatékony, optimális ismeretátadási, tanulási módszerek birtokában megszervezve mind a tananyagot és a tanulói forrásokat, mind a tutor (oktató)-tanuló kommunikációt, mind pedig az interaktív számítógépes oktatószoftvert egységes keretrendszerbe foglalva hozzáférhetővé teszi a tanuló számára. Előnye a rugalmasság, az elérhetőség, a kényelem, a saját időbeosztás szerinti előrehaladás a tananyagban. A közszolgálati továbbképzési rendszerek is előszeretettel alkalmazzák az e-learning kínálta lehetőségeket. A keretrendszerek, amelyeket használnak: Probono, Moodle, Ileas, RVV-Portál. Az e-learning internetes technológiák a tartalomra, az adminisztrációra, a nyomon követésre és a rendszerszintű áttekinthetőségre is törekszenek.

Forrás:

Benedek András: Szakképzés-pedagógia. A leggyakrabban használt pedagógiai fogalmak. Typotex Kiadó, 2006. e-könyv (209. o.) www.interkonyv.hu (letöltve: 2017.02.10.)

Relációk