alternatív munkaidőrendszerek

Az alternatív munkaidőrendszerek (másként: atipikus munkaidő és munkarendek) alatt azokat a munkaszervezési megoldásokat értjük, amelyek segítségével – a munkavégzés tartalmának megváltoztatása nélkül – előmozdítható a foglalkoztatás bővítése, a hátrányos helyzetűek (nők, fiatalok, idősek, fogyatékkel élők) munkához juttatása, a munkanélküliségi ráta és a fluktuáció csökkentése, a munka és magánélet összhangjának megteremtése, a rugalmas, eredménykontrollon alapuló önállóságra építő, hatékonyabb munkavégzés elterjesztése. Az alternatív munkaidőrendszerek sorába tartoznak: a rész-, vagy rövidített munkaidős foglalkoztatás, a rugalmas munkaidő, a rövidített munkahét, az időszakos foglalkoztatás, a távmunka, a rendszertelen munkarend, az éves munkaidőkeret, a munkakörmegosztás, az öregségi részmunkaidős modellek, a változó, vagy többműszakos munkarend, a munkaidő időszakos váltása, a változó munkaidő, az alkalmi munka, a közfoglalkoztatás, a szociális munka, a határozott idejű jogviszony.

Forrás:

Bokodi Márta: A munkavégzés rendszerének kialakítása a közszolgálatban, foglalkoztatási formák. In.: Szabó Szilvia-Szakács Gábor (szerk.): Közszolgálati stratégiai emberierőforrás-menedzsment. NKE Szolgáltató Nonprofit Kft. 2016. (104-107. o.), valamint Jarjabka Ákos: A munkaidő és amunkarend tradicionális és új, rugalmas megoldásai. In.: Karoliny Mártonné - Poór József (szerk.): Emberi erőforrás menedzsment kézikönyv. Rendszerek és alkalmazások. 5. átdolgozott kiadás. Complex Kiadó Jogi és Üzleti Tartalomszolgáltató Kft., Budapest, 2010 (224-227. o.)

Relációk