gyakornok

Gyakornoknak nevezzük azt szakképesítéssel, illetve felsőfokú oklevéllel, diplomával, esetleg rövidebb idejű munkatapasztalattal rendelkező pályakezdőt, aki a választott hivatása, munkaköre betöltésére való felkészülése első stációjaként – még nem véglegesített alkalmazottként – kezdi meg szakmai munkavégzését. A közszolgálati tisztviselők előmeneteli rendszerén belül – legyen szó közép vagy felsőfokú végzettségű pályakezdőről – a gyakornoki pozíció (besorolás) betöltése jelenti a karrierben való előmenetel kezdeti lépését. A gyakornoki pozícióban teljesítendő munkavégzés időtartamát és a továbblépés feltételeit a hatályos jogszabályok alapján határozzák meg. A gyakornokok számára – a beillesztésük és a véglegesítésük megkönnyítése érdekében – a közszolgálati szervezetek meghatározott időtartamra szóló speciális fókuszterülettel vagy általános céllal meghirdetett, tematikusan felépített, értékelés-központú programokat bonyolíthatnak le.

Forrás:

Szakács Édua: A közszolgálatban alkalmazott próbaidős, gyakornoki és ösztöndíjas programok. In.: Dr. Szabó Szilvia - Dr. Szakács Gábor (szerk.): Közszolgálati stratégiai emberierőforrás-menedzsment. NKE Szolgáltató Nonprofit Kft. Budapest, 2016. (140-141. o.)

Relációk