patriarchátus

A férfiak uralma a nők felett. A legtöbb társadalomban a nemi viszonyokat még mindig a patriarchális hatalom határozza meg. A társadalmi berendezkedés az egyéni szinttől kezdve az intézményi szintig a férfiak nők fölötti dominanciájának alapvető feltételezése köré épül. Ennek ellenére a férfiak hatalmának mértéke és jellege a nőkéhez viszonyítva igen nagy eltéréseket mutat államonként és kultúránként. A modern társadalmakban a feminista mozgalmak egyik elsődleges célja a meglévő patriarchális intézmények elleni küzdelem.

Tudományterület:

Forrás:

Giddens, Anthony: Szociológia, Budapest, Osiris, 2008, 365. o.

Relációk