regionalizált állam

A regionális vagy regionalizált államok olyan unitárius államok, amelyek területe közjogi régiókra van osztva, amelyek törvényhozási autonómiával felruházott közjogi területi közösségek. A regionalizált állam fogalmának alapjait az 1931. évi spanyol republikánus alkotmányban és az 1947. évi olasz alkotmányban találhatjuk. A regionális államok föderális államtól való legfőbb megkülönböztető jegye az, hogy a régióknak nincs alkotmányozási jogköre, s a régiók nem alkotmánnyal rendelkeznek, mint a föderációk tagállamai, hanem statútummal, amelyet a központi parlamentnek jóvá kell hagynia. A régiók hatásköre mégis több, mint egy unitárius állam területi önkormányzatainak, hiszen törvényhozási jogkörrel is rendelkeznek. Míg a föderáció általában alulról felfelé épül fel (kivétel pl. Csehszlovákia és Belgium), a regionalizált államoknál ez általában fordítva történik (ld. Olaszország). Spanyolországban autonóm közösségeknek nevezik a régiókat.

Tudományterület:

Forrás:

Halász Iván: Az egységes és az összetett államok. In Bende Zsófia - Halász Iván (szerk.): Összehasonlító alkotmányjog. NKE Szolgáltató Kft., Budapest, 2014. 39-41., Sipos Katalin: A regionalizmus történeti és jogi aspektusai (Spanyolország, Olaszország, Franciaország). MTA Jogtudományi Intézete, Budapest, 1993. 20.

Relációk