önkormányzás

Az önkormányzást összetett jelenségnek tekinthetjük, amely magában hordoz egyfajta önigazgatást. Önigazgatásról akkor beszélhetünk, ha az, aki igazgat (az igazgatás alanya) és az, akit igazgatnak (az igazgatás tárgya) megegyeznek. A helyi közösségek önkormányzáshoz való joga egyfajta kollektív jog, amelyet egyrészt az Alaptörvény rögzít, másrészt nemzetközi dokumentumok is előírják biztosítását. A helyi önkormányzáshoz való jog, így a helyi önkormányzatok feladat- és hatáskörei nem korlátlanok, azok a törvény által biztosított keretek között gyakorolhatók, és csak a helyi közügyekre vonatkoznak. Az önkormányzás magában foglalja a saját szervezet kialakítását, a saját ügyek önálló eldöntését, az önszabályozást, az önigazgatást, valamint az önfejlesztést, önkorrekciót.

Tudományterület:

Forrás:

Kiss Barnabás: A helyi önkormányzati rendszer. In Trócsányi László - Schanda Balázs (szerk.): Bevezetés az alkotmányjogba. Az Alaptörvény és Magyarország alkotmányos intézményei. Ötödik, átdolgozott kiadás. HVG-Orac,Budapest, 2016. 427-429., 432-434., Temesi István: A helyi önkormányzatok. In Patyi András - Téglási András (szerk.): Államtan és a magyar állam szervezete. Nemzeti Közszolgálati Egyetem, Budapest, 2013. 269-273.

Relációk