honosítás

A honosítás az állampolgárság megszerzésének egyik módja, amelynek feltételeiről és módjáról Magyarországon az állampolgárságról szóló törvény rendelkezik. Honosítási eljárás során azok kaphatnak magyar állampolgárságot, akik még soha nem voltak magyar állampolgárok. Azok esetében, akik korábban már magyar állampolgárok voltak, visszahonosításról beszélhetünk. Honosítani főszabály szerint a legalább nyolc éve Magyarországon élő, nem magyar állampolgárt lehet, aki büntetlen előéletű, büntetlen előéletű, és büntetőeljárás sincs ellene folyamatban, megélhetése biztosított, állampolgári ismeretekből magyar nyelven sikeres vizsgát tesz, továbbá honosítása az ország közbiztonságát nem sérti. A törvény viszont nevesít bizonyos kedvezményeket a honosítás kapcsán, például amennyiben valamely magyarországi lakóhellyel nem rendelkező személy bizonyíthatóan magyar állampolgár felmenőkkel rendelkezik, vagy valószínűsíteni tudja magyar származását, emellett a magyar nyelvet érti és beszéli, valamint honosítása nem sérti a nemzetbiztonsági érdeket és a közbiztonságot, és büntetlen előéletű, egyszerűsített honosítási eljárás keretein belül van lehetőség honosítására.

Tudományterület:

Forrás:

Schanda Balázs: Az államalkotó tényezők. In Trócsányi László - Schanda Balázs (szerk.): Bevezetés az alkotmányjogba. Az Alaptörvény és Magyarország alkotmányos intézményei. Ötödik, átdolgozott kiadás. HVG-Orac, Budapest, 2016. 117-121.

Relációk