miniszter

A kormány tagjai a miniszterelnök mellett a miniszterek, akik felelősek a parlamentnek. Ellenük azonban nincs lehetőség bizalmatlansági indítvány benyújtására. Ugyanakkor ellenőrzésük lehetséges a parlamenti ellenőrzés egyéb eszközei, úgy mint a parlamenti kérdések, interpellációk, azonnali kérdések, a napirend előtti felszólalások vagy az időszaki beszámoltatások, továbbá a kinevezés előtti meghallgatások segítségével. A minisztereknek mint a kormány tagjainak lehetőségük van miniszteri rendelet alkotására is.

Tudományterület:

Forrás:

Cserny Ákos - Temesi István: A központi közigazgatás. In Patyi András - Téglási András (szerk.): Államtan és a magyar állam szervezete. Budapest: Nemzeti Közszolgálati Egyetem, 2013. 138-147.

Relációk