állam

Az állam nemzetközi jogi fogalmát meghatározó montevideoi egyezmény alapján államnak azt az egységet nevezhetjük, amely állandó népességgel, meghatározott területtel és kormányzattal rendelkezik, emellett képes a más államokkal való kapcsolatfelvételre, tehát más államok elismerik. Ez az utóbbi jelenti a plusz elemet Georg Jellinek háromkomponensű államfogalmához képest, ugyanis Jellinek szerint az állam fogalmi elemei a terület, a népesség és a főhatalom.

Tudományterület:

Forrás:

Convention on Rights and Duties of States adopted by the Seventh Internationa Conference of American States. Signed at Montevideo, December 26th, 1933, Article 1, Schanda Balázs: Az államalkotó tényezők. In: Trócsányi László - Schanda Balázs (szerk.): Bevezetés az alkotmányjogba. Az Alaptörvény és Magyarország alkotmányos intézményei. Ötödik, átdolgozott kiadás. HVG-Orac, Budapest, 2016. 103.

Relációk