alkotmánybíró

Az Alkotmánybíróság tagjai, az alkotmánybíráskodást ellátó személyek az alkotmánybírák. A magyar Alkotmánybíróságnak 15 tagja van, akiket az Országgyűlés választ, az országgyűlési képviselők kétharmadának szavazatával, egy a képviselőcsoportok által jelölt bizottság javaslata alapján, és nincs lehetőség újraválasztásukra.Az Alkotmánybíróság elnökét szintén az Országgyűlés választja, kétharmados többséggel, az Alkotmánybíróság tagjai közül. Az alkotmánybírák függetlenek, csak a törvényeknek vannak alárendelve, és mentelmi joguk van. Az alkotmánybírák nem lehetnek párttagok, és politikai tevékenységet sem folytathatnak. Alkotmánybíróvá csak jogászok választhatók, méghozzá olyan jogászok, akik 45. életévüket betöltötték, kiemelkedő tudással rendelkeznek (egyetemi tanárok, vagy az MTA doktorai), vagy pedig legalább húszévi, jogi területen folytatott szakmai gyakorlattal bírnak.

Tudományterület:

Forrás:

Téglási András: Az Alkotmánybíróság. In Patyi András - Téglási András (szerk): Államtan és a magyar állam szervezete. Budapest: Nemzeti Közszolgálati Egyetem, 2013. 117-128.

Relációk