vallásszabadság

A vallásszabadság olyan alapjog, amelynek egyéni és közösségi oldala is létezik, s egyéni oldala azt jelenti, hogy minden ember (nem csupán a magyar állampolgárok) jogosult meggyőződését szabadon megválasztani (pozitív vallásszabadság), megváltoztatni, és egyes meggyőződésektől elhatárolódni (negatív vallásszabadság), valamint a meggyőződése szerinti életvezetést folytatni, továbbá mindenki jogosult vallását egyénileg, mind másokkal közösségben, vallásos szertartások keretein belül gyakorolni (kultusszabadság). A vallásszabadság magába foglalja a vallási közösségek önállóságának követelményét is.

Tudományterület:

Forrás:

Schanda Balázs: A vallásszabadság, a lelkiismeret szabadsága. In Schanda Balázs - Balogh Zsolt (szerk.): Alkotmányjog - Alapjogok. Második, átdolgozott kiadás. Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Kara, Budapest, 2014. 153-168.

Relációk