választási iroda

A választási irodák olyan állami szervek, amelyek a választások előkészítésével, szervezésével, lebonyolításával, technikai feltételei megteremtésével, a törvényes feltételek megléte és a szakmai szabályok ellenőrzésével, választási adatkezeléssel, továbbá pártsemleges tájékoztatással foglalkoznak. Magyarországon a választási szervek két típusa található meg, méghozzá a választási bizottságok és a választási irodák. A választási irodák a Nemzeti Választási Iroda, a területi, az országgyűlési egyéni választókerületi, a helyi és a külképviseleti választási iroda.

Tudományterület:

Forrás:

Tóth Károly: A választójog. In Trócsányi László - Schanda Balázs (szerk.): Bevezetés az alkotmányjogba. Az Alaptörvény és Magyarország alkotmányos intézményei. Ötödik, átdolgozott kiadás. HVG-Orac, Budapest, 2016. 228.

Relációk