intern normatív aktus

Az intern normatív aktusok az államszervezeten belülre irányulnak (ilyenek például a közjogi szervezetszabályozó eszközök), míg az extern normatív aktusok olyan normatív, azaz jogi kötőverővel bíró aktusok, amelyek az államszervezeten kívülre irányulnak (pl. törvények), míg . Az intern jogi aktus címzettjei tehát csupán az állam és az állami szervek lehetnek, míg az extern jogi aktusok esetében az állami szervek és az államszervezeten kívüli jogalanyok is. Az Alaptörvény T) cikke alapján csak az Alaptörvény alapíthat olyan jogi aktust, amely az államszervezeten kívülre irányul.

Tudományterület:

Forrás:

Relációk