közérdekű adatok megismeréséhez és terjesztéséhez való jog

A közérdekű adatok megismeréséhez és terjesztéséhez való jog alapján a jog alapján mindenkinek jogában áll megismerni a közérdekű, továbbá a közérdekből nyilvános adatokat. Ez a jog az információs önrendelkezési jogról és elektronikus információszabadságról szóló törvényben került szabályozásra, a közügyek átláthatósága érdekében. A közérdekű adatok megismerésének rendje a törvényben pontosan szabályozásra került, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnak a jogorvoslati eljárás kapcsán van fontos szerepe.

Tudományterület:

Forrás:

Szabó Endre Győző: A személyes adatok védelméhez és a közérdekű adatok megismeréséhez való jog. In Schanda Balázs - Balogh Zsolt (szerk.): Alkotmányjog - Alapjogok. Budapest: Pázmány Press, 2014. 262-266., 2011. évi CXII. Törvény az információs önrendelkezési jogról és az elektronikus információszabadságról 1.§

Relációk