központi közigazgatás

A központi közigazgatás fogalma azokat a közigazgatási szerveket foglalja magába, amelyek országos illetékességgel rendelkeznek, tehát tevékenységüket az ország egész területén jogosultak kifejteni, s az ország teljes területén érvényesülnek döntéseik. Velük szemben a helyi-területi igazgatási szervek működése csak az ország egy meghatározott területére terjed ki. A központi közigazgatási szervek a Kormány, a kormánybizottság, a Miniszterelnökség, a minisztérium, az autonóm államigazgatási szerv, a kormányhivatal, a központi hivatal, a rendvédelmi szerv és a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat, továbbá az önálló szabályozó szerv.

Tudományterület:

Forrás:

Cserny Ákos - Temesi István: A központi közigazgatás. In Patyi András - Téglási András (szerk.): Államtan és a magyar állam szervezete. Budapest: Nemzeti Közszolgálati Egyetem, 2013. 131-137.

Relációk