preambulum

A preambulum az egyes jogszabályok, illetve az alkotmányok bevezető, jogi kötőerővel nem bíró, bevezető része, amelynek azonban jelentős szerepet tulajdoníthatunk a jogértelmezés szempontjából. Célja általában egyfajta emelkedett hangnemű bevezetés, és egyben önmeghatározás nyújtása. Magyarország hatályos Alaptörvényének preambulumát Nemzeti Hitvallásnak nevezik. Ez a preambulum, ahogyan az Alaptörvény is, értéktelített, míg a korábban hatályos alkotmány és preambuluma értéksemleges volt.

Tudományterület:

Forrás:

Sulyok Márton – Trócsányi László: 1949. évi XX. törvény. A Magyar Köztársaság Alkotmánya. Preambulum. http://www.juris.u-szeged.hu/download.php?docID=5352, Magyarország Alaptörvénye (2011. április 25.)

Relációk