közérdekből nyilvános adat

Minden olyan adat közérdekből nyilvánosnak minősül, amely nem meríti ki a közérdekű adat fogalmi elemeit, ám a törvény közérdekből elrendeli annak megismerhetőségét, hozzáférhetőségét. A közérdekből nyilvános adat fogalma a információs önrendelkezési jogról és az elektronikus információszabadságról szóló törvényben került meghatározásra. Az adatok ezen körének megfoglamazása a közérdekű adathoz képest, negatív megfogalmazásban kezdődik. A közérdekből nyilvános adatok létének – csakúgy mint a közérdekű adatok létének – célja a közélet átláthatóbbá tétele.

Tudományterület:

Forrás:

Szabó Endre Győző: A személyes adatok védelméhez és a közérdekű adatok megismeréséhez való jog. In Schanda Balázs - Balogh Zsolt (szerk.): Alkotmányjog - Alapjogok. Budapest: Pázmány Press, 2014. 262-266., 2011. évi CXII. Törvény az információs önrendelkezési jogról és az elektronikus információszabadságról 3.§ 6.

Relációk