alkotmányozó hatalom

Az alkotmányozó hatalom egy adott országban az alkotmány elfogadására jogosult hatalom, amely lehet a törvényhozó szerv, vagy speciálisan erre a célra létrehozott szerv. Mivel az alkotmány a jogrendszerben kiemelt helyet foglal el, kívánatos az alkotmányozó és törvényhozó hatalom egymástól való elválasztása. Ezt általában olyan módón valósítják meg, hogy az alkotmányozó és a törvényhozó hatalom szervezetileg elkülönül egymástól. Azokban az országokban, ahol az alkotmányozó és törvényhozó hatalom szervezetileg nem különül el, a két hatalom különválása azáltal valósul meg, hogy az alkotmány elfogadására vonatkozóan sajátos eljárási rendet határoznak meg.

Tudományterület:

Forrás:

Téglási András: Az alkotmányozás sajátosságai. In Bende Zsófia - Halász Iván (szerk.): Összehasonlító alkotmányjog. Budapest: Nemzeti Közszolgálati Egyetem, Közigazgatás-tudományi Kar, 2014. 19-20.

Relációk