statisztikai (közigazgatási) regiszter

A statisztikai adat-előállítási folyamat támogatása és egységesítése céljából a Hivatalos Statisztikai Szolgálat tagjai által vezetett olyan jegyzék, nyilvántartás, amiből elérhetők a különböző adatfelvételek sokaságainak aktuális és történeti állapotai, a változások oka, hatálya, forrása, s ami a sokaság egyedeire vonatkozó adatokat strukturáltan, adatbázisban tárolja. Általános feladatai: tartalmazza minden, a felhasználók számára fontos egységet, egyértelműen azonosítsa ezeket az egységeket, tartalmazza a benne szereplő egységek legszükségesebb ismérveit, az adatok legyenek pontosak, időszerűek és a változásuk legyen nyomon követhető. Tartalmazza az adatszolgáltatók (természetes vagy jogi személyek, társadalmi-gazdasági szervezetek) nevét, statisztikai azonosítóját, csoportképző ismérveinek kódját, az azok meghatározásához szükséges alapadatokat. Közigazgatási regiszter: központi címregiszter, személyiadat és lakcímnyilvántartás, ingatlan-nyilvántartás stb.

Tudományterület:

Forrás:

2016. évi CLV. törvény a hivatalos statisztikáról [2. §] 1993. évi XLVI. törvény a statisztikáról [6. § (2) (3)] Bánszegi Katalin: Közigazgatási szakvizsga. Statisztikai igazgatás. Budapest, Magyar Közigazgatási Intézet. 2000. [7. fejezet]

Relációk