mentoring rendszer

A munka világában használatos angolszász „mentoring” kifejezés a mentorálás egy jól behatárolható típusának felel meg. Ezért a mentorálás a munkahelyi környezetben olyan szakmai támogató tevékenységként fogható fel, amely a stratégiai alapú, integrált emberierőforrás-gazdálkodás és a szervezetfejlesztés hatékony eszköze lehet. A mentoring általános ismérvei közé tartozik az, hogy egy szervezet keretei között folyó formális tevékenységről van szó, tehát mindig meghatározott szervezethez kötődik, előre megszabott ideig tart, célcsoportját az érintett szervezet munkatársai alkotják, és alapvető célja a szakmai fejlesztés elősegítése. Ezek a mentoring programok általánosságban projekt jelleggel működnek, írott szabályok alapján, pontosan kijelölt célok mentén, garanciákat, felelősségi köröket meghatározva folynak. A munkáltató támogatásával, a mentor és a mentorált együttműködési megállapodást (szerződést) kötnek egymással. A mentoring programok zömében a tudatos karrierépítést, a feladatvégrehajtás hatékonyságának növelését, és a munkahelyre, munkakörbe történő beillesztést szolgálják.

Forrás:

Szakács Gábor: Koncepció a magyar közszolgálat mentori rendszerének kidolgozásához. Készült az „Új közszolgálati életpálya” című ÁROP-2.2.17-2012-2013-0001 projekt keretében. 2015. november 12. (11-19. o.)

Relációk