emberierőforrás-gazdálkodás belső környezeti hatásai

Ezek a hatástényezők állandóan változnak, átalakulnak. Többségük jól meghatározható és mérhető, ezért ezeket a kemény (hard) tényezők közé soroljuk. A közszolgálat és az érintett közszolgálati szervezetek, valamint az emberierőforrás-gazdálkodás kialakítása, működtetése során az alábbi tényezőkre érdemes kiemelten figyelni. A közszolgálat, illetve az egyes szervezetek struktúrájára, a centralizációra, vagy a decentralizáció mértékére. A közszolgálatnak az állami berendezkedésen, az egyes ágazatokon, az adott szervezeteknek pedig a közszolgálaton belül elfoglalt helyére, szerepére, lehetőségeire, adottságaira. A közszolgálat és az adott szervezetek irányítási rendszerére, a hierarchia mértékére. A közszolgálat és az érintett szervezetek belső szabályrendszerére, azok jellemzőire, a bürokrácia fokára. A közszolgálat és az egyes szervezetek működtetésének folyamataira, ezek kapcsolatrendszerére. A belső érdekegyeztetés, és a munkaügyi kapcsolatok helyzetére, jellemzőire.

Forrás:

Szakács Gábor: A közszolgálati életpálya működtetését biztosító stratégiai alapú, integrált emberierőforrás-gazdálkodás rendszermodellje. In.: Dr. Szabó Szilvia - Dr. Szakács Gábor (szerk.): Közszolgálati stratégiai emberierőforrás-menedzsment. NKE Szolgáltató Nonprofit Kft. Budapest, 2016 (44-45. o.)

Relációk