belső elégedettségmérés

A belső (dolgozói) elégedettség vizsgálata olyan eszköz, melynek eredménye hozzájárul a stratégiai célok teljesülési szintjének megállapításához, a szervezeti diagnózis elkészítéséhez, emellett konkrét segítséget nyújt a változások menedzseléséhez, a munkatársak szervezethez való viszonyának beazonosításához. A belső elégedettségméréshez hasonló céllal folytatják pl. a közigazgatáson belül is az elkötelezettségméréseket, a szervezeti önértékeléseket. A belső elégedettségmérések során általában a következőket vizsgálják: a munkavégzés körülményeit, annak tartalmát, a motivációs rendszereket (fizetés, juttatások), a lojalitást, az elköteleződést, a vezetés felkészültségét, kommunikációját, a munkatársi kapcsolatok minőségét, a kommunikáció nyíltságát, a visszajelzések rendszerét, a karrier-és fejlődési lehetőségeket, a szervezet jövőképét, a munka-magánélet egyensúlyát, a működési folyamatokat, a humán folyamatok minőségét, az esélyegyenlőséget és a szervezeti sokszínűséget.

Forrás:

Biba Sándor: Közvélemény-kutatások, elkötelezettségmérések a közszolgálatban. In.: Dr. Szabó Szilvia - Dr. Szakács Gábor (szerk.): Közszolgálati stratégiai emberierőforrás-menedzsment. NKE Szolgáltató Nonprofit Kft. Budapest, 2016 (222-223. o.)

Relációk