természetes szaporodás-fogyás

A népesedési folyamatok alakulásának egyik alapjellemzője. Számítása: az élveszületések és a halálozások számának különbsége (a migrációt figyelmen kívül hagyva). Mérőszáma a természetes szaporodási arányszám, ami az élveszületési arányszám és a halálozási arányszám különbsége. Ha a különbség pozitív, akkor természetes szaporodás, ha negatív akkor természetes fogyás jellemzi a populációt. (Másik számítási mód: a természetes szaporodás abszolút száma/népesség száma)x1000, általában éves időszakokra számítva). Tényleges szaporodás, ill. fogyás: a természetes szaporodás, ill. fogyás és a vándorlások egyenlegének összege.

Tudományterület:

Forrás:

http://www.demografia.hu/hu/tudastar/fogalomtar/88-termeszetes-szaporodas

Relációk