redisztribúció

A társadalmi javak állami újraelosztását, vagyis azok meghatározott szempontok szerinti elvonását és újraosztását jelenti. A megnövekedett állami redisztribúció a jóléti államok sajátossága, amelyek a nemzeti össztermék jelentős részét bevonják az újraelosztás folyamatába. 2016-ban például a 28 EU tagállamban a kormányzati bevételek átlagosan a GDP 44.9 százalékát, a kormányzati kiadások a GDP 46.6 százalékát tették ki. A redisztribúció elsődleges célja a társadalmi egyenlőtlenségek csökkentése és egy igazságosabb társadalmi rend megteremtése, megengedhetősége azonban folyamatos viták tárgyát képezi. A libertárius Robert Nozick például az adókon keresztül történő állami redisztribúciót a kényszermunkával állítja párhuzamba.

Tudományterület:

Forrás:

Takács Péter: Államtan. A modern állam és elmélete (Budapest: Corvinus Egyetem, 2011) 145. Cristian Barry: Redistribution, in Edward N. Zalta (szerk.): The Stanford Encyclopedia of Philosophy (Spring 2014 Edition) Government finance statistics http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Government_finance_statistics

Relációk