jogértelmezés

A jogértelmezés a jogszabály jelentésének feltárására irányuló tevékenység. A jogalkalmazói tevékenység szükségszerű részét képezi, mivel a jogszabályok gyakran nyelvileg pontatlan formában jelennek meg. A jogalkalmazói jogértelmezés mellett megkülönböztethető még jogszabályi (a jogalkotó által előre jogszabályba foglalt) és jogirodalmi (doktrinális, tudományos jellegű) jogértelmezés. Történhet nyelvtani, logikai, rendszertani vagy történeti módszer segítségével, részben a történeti módszerrel hozható kapcsolatba az ún. teleologikus értelmezés, amely a jogszabály célja, társadalmi rendeltetése alapján tárja fel annak tartalmát. Aszerint, hogy az értelmezés milyen eredményre vezet (a jogszabály tartalma a folyamat során bővül, szűkül vagy változatlan marad), lehet kiterjesztő, megszorító vagy helybenhagyó jogértelmezésről beszélni.

Tudományterület:

Forrás:

Szabó Miklós: Bevezetés a jog- és államtudományokba (Miskolc: Bíbor Kiadó, 2006) 178-180. Samu Mihály - Szilágy Péter: Jogbölcselet (Budapest: Rejtjel, 1998) 225-232.

Relációk