szabadságjog

A szabadságjogok az egyén életének zavartalanságát, tevékenysége szabad gyakorlását biztosító alapvető jogok. Ide tartozik például az élethez való jog, a kegyetlen vagy embertelen bánásmód tilalma, a tulajdonhoz való jog, a véleménynyilvánítás szabadsága, a gyülekezési és egyesülési jog, a vallási és lelkiismereti szabadság. A szabadságjogok a politikai részvétel jogaival együtt az emberi jogok első generációjához tartoznak. Szerkezetüket tekintve döntően negatív jellegűek, vagyis elsősorban távolmaradást, beavatkozástól való tartózkodást követelnek meg az államtól. Bizonyos szabadságjogok azonban ‘pozitív’, tevőleges magatartást is előírhatnak az állam számára, így például a tisztességes eljáráshoz való jog nem biztosítható egy hatékonyan működő és az emberi jogokat tiszteletben tartó igazságszolgáltatási rendszer kiépítése nélkül.

Tudományterület:

Forrás:

Halmai Gábor - Tóth Gábor Attila (szerk.): Emberi jogok (Budapest: Osiris, 2003) 81-83. Bayer Judit - Kállai Gábor: Az emberi jogok alapjai (Budapest: L'Harmattan - Zsigmond Király Főiskola, 2010) 73.

Relációk