jogszabály hatály

A hatály a jogszabály érvényességének ‘terjedelme’: azt adja meg, hogy az adott jogszabály milyen körülményekre tekintettel alkalmazható. Megkülönböztetünk időbeli, területi, személyi, tárgyi és szervi hatályt, attól függően, hogy az adott jogszabály mettől-meddig, milyen területen belül, kikre és milyen ügyekben alkalmazható illetve, hogy a jogszabály alkalmazásáról mely szerveknek kell gondoskodniuk. Területi hatály szerint beszélhetünk országos és helyi hatályú jogszabályokról. Az országos hatáskörű jogalkotó szervek (pl. Országgyűlés, miniszter) jogszabályai rendszerint országos hatályúak, helyi hatályú jogszabály például az önkormányzati rendelet. A személyi hatály a jogszabály címzetti körét határozza meg. Általános személyi hatály esetén a jogszabály – adott területen belül – mindenkire, míg különös személyi hatály esetén csak a jogalanyok egy meghatározott csoportjára (pl. hivatalos személyekre, kiskorúkra stb.) vonatkozik.

Tudományterület:

Forrás:

Szabó Miklós: Bevezetés a jog- és államtudományokba (Miskolc: Bíbor Kiadó, 2006) 104-107. Szilágyi Péter: Jogi alaptan (Budapest: Osiris Kiadó, 2006) 261-265.

Relációk