jogalkalmazás

A jogi előírások érvényre juttatása önkéntes jogkövetés elmaradása esetén jogalkalmazás révén történik. Jogalkalmazói tevékenységet az erre feljogosított állami szervek (elsősorban bíróságok és hatósági jogkörrel rendelkező közigazgatási szervek), kivételesen nem állami szervek (pl. köztestületek, választottbíróságok) végeznek. A jogalkalmazói tevékenység legtöbbször egy jogsértés orvoslására és a jogsértés nyomán kialakuló konfliktusos helyzet eldöntésére irányul, úgy, hogy a jogalkalmazó az általánosan megfogalmazott jogszabályokat a konkrét, egyedi esetre vonatkoztatja. Speciális jogalkalmazási forma az ún. hatósági jogalkalmazás. Ebben az esetben a hatóság közreműködésére nem jogsértés rendezése, hanem jogszerű magatartás joghatásának kiváltása miatt van szükség (pl. cégbejegyzés, ingatlannyilvántartásba való bejegyzés, házasságkötés).

Tudományterület:

Forrás:

Szabó Miklós: Bevezetés a jog- és államtudományokba (Miskolc: Bíbor Kiadó, 2006) 171-182. Szilágyi Péter: Jogi alaptan (Budapest: Osiris, 2006) 302-319.

Relációk