jogalkalmazói jog

A jogalkalmazói jog a jogalkalmazó szervek tevékenysége során létrejövő joganyag. Kiemelkedő jelentősége van ezen belül a bíró alkotta jognak, amikor egy bírói ítélet vagy ítéletek sorozata döntési mintává válik a hasonló ügyekben eljáró bíróságok számára. A bírói jog a római-germán jogcsaládra kevésbé jellemző, az angolszász országokban azonban fontos szerephez jut, mivel a precedensrendszer révén a felsőbíróságok ítéleteinek elvi tartalma (ratio decidendi) kötelező az alsóbb bíróságokra nézve. A jogalkotói joggal szembeállítva a bírói jogot alacsonyabb absztrakciós szint jellemzi, mivel a szabályai induktív módon, az egyedi esetből kiindulva kerülnek megállapításra. Hajlékonyabb, könnyebben követi a társadalmi viszonyok alakulását, de bizonytalanabb, laikusok számára nehezebben megismerhető. Vannak, akik a jogalkalmazói jogot a szokásjog egy változatának tekintik, mivel kialakulását a jogalkalmazó szervek tartós és ismétlődő gyakorlatára vezetik vissza.

Tudományterület:

Forrás:

Szabó Miklós: Bevezetés a jog- és államtudományokba (Miskolc: Bíbor Kiadó, 2006) 74-77. Szilágyi Péter: Jogi alaptan (Budapest: Osiris Kiadó, 2006) 230-239.

Relációk