államfő

Az államfő állam egészének a nemzetközi jog és a belső jog alapján történő képviseletére jogosult szerv, emellett rangban a legelső tisztségviselő, a legmagasabb közjogi méltóság. Az államfő legitimációjának forrása képezi az államformák osztályozásának alapját, így a racionális-legális legitimációval bíró államfők általában a köztársaságok élén állnak, míg a tradicionális legitimációval rendelkező államfők a monarchiákra jellemzők. Léteznek azonban ezalól kivételek, úgy mint a választott uralkodók esete. A mai államfői tisztség alapját a fejedelmi tisztség képezte. Az államfőt a köztársaságokban rendszerint elnöknek, vagy köztársasági elnöknek nevezik, míg a monarchiákban királynak, császárnak, de államfő elnevezésére szolgál a nagyherceg és a sah elnevezés is, sőt, a pápa is egy monarchia államfőjének tekinthető.

Tudományterület:

Forrás:

Halász Iván: Az államforma kérdése és az államfők típusai. In Bende Zsófia - Halász Iván (szerk.): Összehasonlító alkotmányjog. NKE Szolgáltató Kft., Budapest, 2014. 58.

Relációk