állam és egyház viszonya

Egy demokratikus jogállamban alapvető követelménynek tekinthető az állam és egyház elválasztása, ami azt jelenti, hogy az állam és az egyház vezetése személyileg és szervezetileg elkülönül, az állam és az egyház egymástól független. Ugyanakkor az állam és egyházak közötti bizonyos fokú együttműködés a legtöbb országban megengedett. Az állam és egyház viszonya és együttműködése kapcsán többféle modellt is megkülönböztethetünk. Léteznek az állam és egyház egységén alapuló modellek (egyházállamiság és államegyházság), továbbá az állam és egyház elválasztásán alapuló rendszerek (az egyház feletti állami fennhatóság, az együttműködésen alapuló koordinációs rendszer, továbbá az állam és egyház teljes elválasztására épülő rendszerek. Ezeken felül léteznek nem modellezhető rendszerek is.

Tudományterület:

Forrás:

Schanda Balázs: Állami egyházjog. Vallásszabadság és vallási közösségek a mai magyar jogban. Budapest: Szent István Társulat, 2012. 71-84., Schweitzer Gábor: Az állam és egyház kapcsolatának lehetséges alapmodelljei. In Bende Zsófia - Halász Iván (szerk.): Összehasonlító alkotmányjog. Budapest: Nemzeti Közszolgálati Egyetem, 2014. 165-175., Szathmáry Béla: Magyar egyházjog. Budapest: Századvég Kiadó, 2004. 92-95.

Relációk