alapvető jogok országgyűlési biztosa

Az alapvető jogok biztosa az alapvető jogokkal kapcsolatos, tudomására jutott visszásságok kivizsgálása, és azok orvoslása érdekében általános vagy egyedi intézkedések kezdeményezése feladatával rendelkező, az Országgyűlés által választott közjogi tisztségviselő. Az alapvető jogok biztosának kettő helyettese is van. Egyikük a magyarországon élő nemzetiségek jogainak, míg másikuk a jövő generációk érdekeinek védelméért felelős. Mindhármuknak mentelmi joga van (felelőtlenek és sérthetetlenek). Az alapvető jogok biztosához bárki fordulhat, aki úgy ítéli meg, hogy a hatóság tevékenysége vagy intézkedése valamely alapvető jogát sérti, ám ezt csak az összes jogorvoslati lehetőség kimerítését követően teheti. A biztos vagy helyettese azonban nem csak kérelemre járhat el, hanem hivatalból is. A biztos nyilvános jelentést készít a lefolytatott vizsgálatokról. Ezek alapján javaslatot ajánlást tehet vagy kezdeményezéssel élhet a hatóság vezetőjénél a jogsértés megszüntetésére, de kötelező döntést nem hozhat. Éves beszámolót kell tennie. A biztoshoz és helyetteseihez hasonló feladatkört lát el a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elnöke is.

Tudományterület:

Forrás:

Takács Albert: Az alapvető jogok országgyűlési biztosa és a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság. In Patyi András - Téglási András (szerk): Államtan és a magyar állam szervezete. Nemzeti Közszolgálati Egyetem, Budapest, 2013. 221-231.

Relációk