hatalommegosztás

A hatalommegosztás követelménye egyfajta garanciarendszert jelent a hatalomkoncentrációval szemben, és a gyakorlatban azt jeleni, hogy a közhatalomból résztesedő szervek feladat- és hatáskörei szétválasztásra kerülnek, kapcsolatukat pedig rögzítik. Így a hatalommegosztás, illetve a hatalmi ágak elválasztása legfontosabb célja az, hogy megelőzze az alkotmányellenes hatalomkoncentrációt, és biztosítsa a hatalom ellebőrizhetőségét. A hatalmi ágak elválasztása és a hatalmi ágak elválasztása rendszerint – Montesquieu nyomán – a törvényhozó, a végrahajtó és a bírói hatalom (igazságszolgáltatás) relációjában kerül meghatározásra. Az Alaptörvényben kifejezetten megfogalmazásra kerül a hatalommegosztás követelménye.

Tudományterület:

Forrás:

Petrétei József: Magyarország Alkotmányjoga I. Alapvetés, alkotmányos intézmények. Pécs: Kodifikátor Alapítvány, 2016. 99-100.

Relációk