alkotmánybíráskodás

Az alkotmánybíráskodás alkotmányvédelmet jelent, méghozzá a kartális, azaz írott alkotmány védelmét, legfontosabb feladata az, hogy biztosítsa az alkotmány, így az emberi jogok elsőbbségének érvényesülését. Az alkotmánybíráskodás feladata elsősorban az állami-közhatalmi szervek jogalkotó tevékenysége alkotmányosságának vizsgálata. Emellett egyes országokban lehetőség van az egyedi jogalkalmazói határozatok alkotmányosságának alkotmánybírósági vizsgálatára is. Az alkotmánybíráskodás legfőbb funkciói a normakontroll és a jogrendszer alkotmányosságának biztosítása, az alapjogok védelme, továbbá az alkotmány autentikus (eredeti) értelmezése. Az alkotmánybíráskodásnak további funkciói a hatásköri bíráskodás, az egyes politikai pártokkal kapcsolatos hatáskörök, a választási bíráskodás és az állambíráskodás. Az alkotmánybíráskodás történetileg kialakult két legfőbb modellje az amerikai és az európai (osztrák-német) modell, de ezeken felül léteznek még egyéb modellek is, úgy mint a svájci és a francia.

Tudományterület:

Forrás:

Chronowski Nóra: Az alkotmánybíráskodás. Jura, 2001/2. 97., Téglási András: Az alkotmánybíráskodás modelljei. In Bende Zsófia - Halász Iván (szerk.): Összehasonlító alkotmányjog. Budapest: Nemzeti Közszolgálati Egyetem, Közigazgatás-tudományi Kar, 2014. 135-147.

Relációk