jogforrási hierarchia

A jogforrási hierarchia azt mutatja meg, hogy az egyes típusú jogforrások milyen alá- és fölérendeltségi viszonyban állnak egymással. A jogforrási hierarchia alacsonyabb szintjén álló jogforrások nem lehetnek ellentétesek a magasabb szinten elhelyezkedő jogforrásokkal. A jogforrási hierarchia csúcsán az Alaptörvény áll. Ezt követik a különböző jogszabályok, méghozzá a következő sorrendben: a) törvények, törvényerejű, illetve a törvény erejével bíró rendeletek b) a Kormány rendelete, a Magyar Nemzeti Bank elnöke rendekete, c) a Kormány tagjainak (miniszterelnök, miniszterek) rendeletei, d) az önálló szabályozó szerv vezetőjének rendeletei, valamint a e) helyi önkormányzati rendeletek.

Tudományterület:

Forrás:

Cserny Ákos - Téglási András: Magyarország belső jogforrási rendszere. In Cserny Ákos (szerk.): Alkotmányjog. Nemzeti Közszolgálati Egyetem, Budapest, 2013. 76-77., Jakab András: A jogforrási rendszer. In Trócsányi László - Schanda Balázs (szerk.): Bevezetés az Alkotmányjogba. Az Alaptörvény és Magyarország alkotmányos intézményei. Ötödik, átdolgozott kiadás. HVG-Orac, Budapest, 2016. 147-149.

Relációk