alkotmánybírósági eljárások

Az Alkotmánybíróság eljárásai az előzetes normakontroll, az utólagos normakontroll (ami lehet absztrakt vagy konkrét), valamint az alkotmányjogipanasz-eljárás, amelyek során az Alkotmánybíróság akkor, ha megállapítja valamely hatályos jogszabály, jogszabályi rendelkezés, vagy bírói döntés alaptörvény-ellenességét, megsemmisíti azt. Bírói döntés megsemmisítése esetén új eljárás lefolytatására is kötelezi a bíróságot. Ha az Alkotmánybíróság mulasztással okozott alaptörvény-ellenességet állapít meg, kötelezi a mulasztásban lévő szervet feladata teljesítésére. Az Alkotmánybíróság hatáskörébe tartozik még az egyes jogszabályok nemzetközi szerződésbe ütközésének vizsgálata, at Alaptörvény értelmezése, a köztársasági elnök tisztségétől való megfosztására irányuló eljárás lefolytatása (állambíráskodás), az alaptörvény-ellenesen működő képviselő-testület felosztásával kapcsolatos vélemény megfogalmazása, az Országgyűlés népszavazás elrendelésével összefüggő határozatának felülvizsgálata és a hatásköri összeütközés feloldása.

Tudományterület:

Forrás:

Magyarország Alaptörvénye (2011. április 25.) 24. cikk, Téglási András: Az Alkotmánybíróság. In Patyi András - Téglási András (szerk): Államtan és a magyar állam szervezete. Budapest: Nemzeti Közszolgálati Egyetem, 2013. 117-126.

Relációk