Költségvetési Tanács

A Költségvetési Tanács olyan szerv, amely az Országgyűlés törvényhozó tevékenységét támogatja, és a központi költségvetés megalapozottságát vizsgálja, továbbá közreműködik a központi költségvetásről szóló törvény előkészítésében. A legtöbb tekintetben véleményezési jogköre van, ám egy esetben vétójoggal rendelkezik a költségvetési törvény elfogadásával szemben, méghozzá abban az esetben, ha az nem felelne meg az Alaptörvény államadósság mértékére vonatkozó rendelkezéseinek.

Tudományterület:

Forrás:

Téglási András: Az Állami Számvevőszék, a Magyar Nemzeti Bank és a Költségvetési Tanács. In Patyi András - Téglási András (szerk): Államtan és a magyar állam szervezete. Budapest: Nemzeti Közszolgálati Egyetem, 2013. 251-252.

Relációk