államtitkár

A (parlamenti vagy szakpolitikai) államtitkárok főszabály szerint a miniszterek teljes jogkörű helyettesei, akiket a miniszterelnök miniszterek véleményének kikérését követő javaslatára a köztársasági elnök nevez ki. Ezzel szemben a közigazgatási államtitkárok szakmai tevékenységet látnak el, megbízatásuk szakképesítéshez kötött, határozatlan időre szól, a minisztériumok hivatali szervezetét ők vezetik. A helyettes államtitkárokat pedig a miniszterelnök nevezi ki határozatlan időre, a megfelelő képesítésű személyek közül, a miniszter javaslatára, annak feladatkörébe tartozó szakmai munka bizonyos részének irányítására.

Tudományterület:

Forrás:

Kiss Barnabás: A kormány. In Trócsányi László - Schanda Balázs (szerk.): Bevezetés az Alkotmányjogba. Az Alaptörvény és Magyarország alkotmányos intézményei. Ötödik, átdolgozott kiadás. HVG-Orac, Budapest, 2016. 326.

Relációk