Állami Számvevőszék

Az Országgyűlés legfőbb pénzügyi és gazdasági ellenőrző szervét nevezzük Állami Számvevőszéknek. Feladatai közé tartozik a központi költségvetés végrehajtásának (zárszámadás), az államháztartás gazdálkodásának, az államháztartásból származó vagyon felhasználásának, továbbá a nemzeti vagyon kezelésének ellenőrzése. Ellenőrzési jogkörei kiterjednek a teljes államszervezetre, beleértve a helyi önkormányzok és a nemzetiségi önkormányzatok gazdálkodását is. Ellenőrzi rovábbá a pártok és képviselőcsoportjaik gazdálkodását, az egyházak és az általuk működtetett intézményeknek juttatott támogatások felhasználását is. Élén elnök áll, akinek kötelessége évente beszámolót készíteni a szerv tevékenységéről. A számvevőket a Számvevőszék elnöke nevezi ki. Elnökére, alelnökére és a számvevőkre vonatkoznak bizonyos összeférhetetlenségi szabályok.

Tudományterület:

Forrás:

Téglási András: Az Állami Számvevőszék, a Magyar Nemzeti Bank és a Költségvetési Tanács. In Patyi András - Téglási András (szerk): Államtan és a magyar állam szervezete. Budapest: Nemzeti Közszolgálati Egyetem, 2013. 239-244.

Relációk