konföderáció

A konföderáció vagy államszövetség az államkapcsolatok, az összetett államok egyik típusa, amelyet egyes szuverén államok egymással megkötött szerződéssel hoznak létre. Jelenleg Európában egyetlen állam, méghozzá a Svájci Államszövetség létezik konföderáció elnevezéssel. 2003 és 2006 között további létező konföderáció volt Szerbia-Montenegró Államszövetsége. A konföderációk (államszövetségek) idővel gyakran föderációvá (államszövetséggé) alakulnak át, úgy, ahogyan azt az Amerikai Egyesült Államok történetében is megfigyelhettük.

Tudományterület:

Forrás:

Halász Iván: Az egységes és az összetett államok. In Bende Zsófia - Halász Iván (szerk.): Összehasonlító alkotmányjog. NKE Szolgáltató Kft., Budapest, 2014. 44-45.

Relációk