közérdekű adat

Közérdekű adatnak minősül az állami vagy helyi önkormányzati feladatot, továbbá a jogszabályban meghatározott közfeladatot ellátó szerv vagy személy kezelésében lévő adat, amelyik a tevékenységére vonatkozik, vagy pedig közfeladata ellátása során keletkezett, és nem minősül személyes adatnak. A közérdekű adat fogalma a információs önrendelkezési jogról és az elektronikus információszabadságról szóló törvényben került meghatározásra. A törvény példálózó jelleggel, ám nem kimerítően felsorolja azokat az adatokat, amelyek különösen közérdekű adatnak minősülnek.

Tudományterület:

Forrás:

Szabó Endre Győző: A személyes adatok védelméhez és a közérdekű adatok megismeréséhez való jog. In Schanda Balázs - Balogh Zsolt (szerk.): Alkotmányjog - Alapjogok. Budapest: Pázmány Press, 2014. 262-266., 2011. évi CXII. Törvény az információs önrendelkezési jogról és az elektronikus információszabadságról 3.§ 5.

Relációk