interpelláció

Az interpelláció – csakúgy mint a kérdés, azonnali kérdés és írásbeli kérdés – a parlamenti ellenőrzés eszköze, egyben a képviselők információszerzési eszköze, amelyet a Kormány, illetve a kormánytagok kötelesek személyesen, vagy pedig megbízottjuk útján megválaszolni, és amelyre adott válasz elfogadásáról a képviselők szavaznak. A megbízott útján való válaszadásra csak kivételes esetben van lehetőség. Az interpellációkban a képviselők által rendszerint nem csupán kérdésfeltevés történik, hanem valamiféle problémamegoldást is sürgetnek. Bár az interpelláció elsősorban ellenzéki eszköz, nincs akadálya annak, hogy kormánypárti képviselők interpelláljanak. Interpelláció intézhető a Kormányhoz és a kormány tagjaihoz bármely olyan ügyben, ami feladatkörükbe tartozik. A nemzetiségi szószólók nem interpellálhatnak, csupán kérdést tehetnek fel.

Tudományterület:

Forrás:

Téglási András: Az országgyűlés. In: Patyi András - Téglási András (szerk.): Államtan és a magyar állam szervezete. Budapest: Nemzeti Közszolgálati Egyetem, 2013. 70., Magyarország Alaptörvénye (2011. április 25.) 7. cikk, 2012. évi XXXVI. törvény az Országgyűlésről 42-43.§,

Relációk